Avondwandelvierdaagse 2018

Voorwoord

In de week van dinsdag 5 juni t/m vrijdag 8 juni a.s. organiseert de Wandelsportvereniging “WIOS Epe” de Avondwandelvierdaagse in Epe. De start is ook dit jaar vanaf wijkgebouw “De Buurthoeve”, gevestigd in MFC Kleurrijk aan de Wachtenbergweg 19 te Epe.

Tijdens de Avondvierdaagse in Epe zullen dit jaar ook weer ruim duizend wandelaars van start gaan voor 4 maal 5 km of 4 maal 10 km. De grootste groep wordt dit jaar ook weer gevormd door de basisscholieren van alle scholen uit Epe, Oene en Emst. Daarnaast zijn trouwe klanten de Woonvormen Rütli, Het Slath en de Passarel en vorig jaar was er ook een groep van Viattence, de nieuwe Antoniehof. Maar ook u, als individuele wandelaar bent van harte welkom !! Ze zijn er wel in tientallen, maar er kunnen er nog veel meer bij!!! Dus inwoners van Epe, Oene en Emst, trek uw wandelschoenen aan en kom genieten van de mooie bossen die Epe rijk is.

Voor de kosten hoeft u het niet te laten!! Tijdens de voorinschrijving op woensdag 30 mei a.s. betaald u slechts € 4,50 voor vier heerlijke avonden wandelen in de bossen van Epe en omgeving. Schrijft u in op de openingsavond dinsdag 5 juni, dan betaald u € 5,00

Ook dit jaar zal Albert Heijn Epe op woensdagvond weer zorgen voor een traktatie in het begin van de route. De traktatie zal bestaan uit een pakje drinken met iets erbij. Ook het Friethuys in Epe zal weer trakteren op alle deelnemers door middel van een tegoedbon die te besteden is tot twee weken na de Avondvierdaagse.

Heel Epe Beweegt, het sportplatform van de gemeente Epe is ook van de partij tijdens de Avondvierdaagse. Zij willen iets toevoegen rondom het thema gezonde voeding en sporten. De avondvierdaagse is een perfect evenement om hier op in te haken. Zij zullen op donderdag avond langs de route staan met drinkwater. Zie verder ook het artikel elders op de site.

Verder doet Epe mee met de landelijke actie NederlandSchoon. Het doel is kinderen en hun ouders bewust te maken van (zwerf)afval, zodat ze hun eigen afval onderweg niet laten vallen, maar juist verzamelen in zakken en bakken. Na afloop van de Avond4daagse blijft dan minder zwerfafval op de route achter.

Mogen wij u ook dit jaar begroeten aan de start? De deelname staat open voor een ieder vanaf vier jaar. Het is beslist niet zo, dat men lid moet zijn van een wandelsportvereniging of wandelsportbond, om deel te nemen aan de Avondvierdaagse. De vereniging stelt het zelfs prijs, dat ook veel niet-leden deelnemen en op deze manier kennis maken met de wandelsport. Trouwens voor velen is de Avondvierdaagse de eerste kennismaking met de wandelsport. Ook buurten, verenigingen, clubs, families etc. zijn van harte welkom!!

Wij wensen u alvast veel wandelplezier!!

Algemene informatie

WAT U ALLEMAAL WETEN MOET.....

Deelname:
Staat open voor iedereen vanaf vier jaar. Dus zowel individueel, in gezins- of groepsverband, bijvoorbeeld scholen, verenigingen, clubs, rolstoelers, gezinsvervangende woonvormen, buurten etc. Om aan een Avondvierdaagse deel te nemen, behoeft men niet lid te zijn van een wandelsportvereniging of wandelsportbond. Voor veel wandelaars is de Avondvierdaagse de eerste kennismaking met de wandelsport.

Voorinschrijving INDIVIDUELE WANDELAARS en inschrijfgelden:
WOENSDAG 30 MEI a.s. van 19.00 - 20.00 uur in het verenigingsgebouw "WIOS Epe", Lohuizerweg 18, 8161 EX te Epe. Voorinschrijving heeft wel duidelijk zin! Dit voorkomt lange wachttijden op de openingsavond, dinsdag 5 juni. Tevens ontvangt men € 0,50 korting op het inschrijfgeld en betaald men slechts € 4,50 p.p.
U hoeft zich dan de eerste avond (dinsdag) niet eerst te melden bij het inschrijfbureau. Indien men voorinschrijft ontvangt men tevens de route van de 1ste avond, een bewijs van inschrijving en de controlekaart voor de 1ste avond. U kunt dan 5 juni a.s. gelijk starten om 18.30 uur (10 km) en 18.45 uur (5 km).

Voorinschrijving SCHOLEN EN GROEPEN en inschrijfgelden:
Bij voorinschrijving VIA INTERNET (min. 11 pers.) € 4,25 p.p. Bij voorinschrijving VIA DE BLAUWE EN WITTE TOEGEZONDEN FORMULIEREN
(min. 11 pers.) € 4,50 p.p.

Voorinschrijving WOENSDAG 30 MEI 2018 van 19.00 - 20.00 uur in het verenigingsgebouw van "WIOS Epe", Lohuizerweg 18 te Epe
Via internet ingeschreven dan 30 mei:inschrijfkaarten, routebeschrijving, wandeldiploma’s en producten NederlandSchoon ophalen (liggen klaar) en inschrijfgeld (contant) afrekenen.
Papierenversie (de normale manier) dan 30 mei: inschrijven, inschrijfkaarten, routebeschrijving, wandeldiploma’s en producten NederlandSchoon ophalen (liggen klaar) en inschrijfgeld afrekenen.

Na-inschrijving en inschrijfgeld:
Dinsdag 5 juni 2018, de openingsavond van 18.00 - 19.00 uur bij de startaccommodatie, wijkgebouw "De Buurthoeve", Sportlaan 2, te Epe. U betaalt dan € 5,00

Afstanden:
4 x 5 km voor 4 t/m 7-jarigen (onder begeleiding) en 65-plussers;
4 x 10 km vanaf 8 jaar; Deze leeftijdsgrenzen zijn een advies. Alleen aan de minimum leeftijd 5 km - 4 jaar en 10 km - 8 jaar dient men zich te houden.

Startplaats:
MFC Kleurijk, wijkgebouw "De Buurthoeve", Wachtenbergweg 19 te Epe

Parkeren:
Dient te geschieden o.a. op de parkeerplaats bij SV-Epe en Cialfo, zowel voor auto's als fietsen. Volg hierbij de aanwijzingsborden en de aanwijzingen van de verkeersregelaars.

Starttijden:
5 km start om 18.45 uur. De 10 km kan starten vanaf 18.30 - 19.00 uur. Vrijdag mag alles starten vanaf 18.15 uur, i.v.m. de intocht.

Verzamelplaats:
Scholen dienen zich te verzamelen op het schoolplein van de Hoge Weerdschool. Er zijn daar borden opgehangen met de namen van de scholen erop.
Dit is de veiligste plek naar onze mening. Het grasveld aan de overzijde is te gevaarlijk, omdat alle auto's voor het parkeren komen aanrijden vanaf de Sportlaan en daarna links- of rechtsaf slaan voor één van de parkeerplaatsen. Vanaf het schoolplein starten we alle avonden door het zijhek van het schoolplein, voor SV-Epe (boven)langs en dan de Wachtelenbergweg op.

Routeaanduiding:
Voor elke avond krijgt men een routebeschrijving mee. Verder worden de routes gemarkeerd met vierkante bordjes (10 x 10) in de kleuren rood (rechtsaf), geel (linksaf) en wit (rechtdoor).

Medische verzorging:
De medische verzorging is alle vier de avonden in handen van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Epe/Heerde.

Herinneringsmedaille:
Met de fusie, sinds 1 januari 2015 van de twee landelijke wandelsportbonden NWB en KNBLO-NL tot de KWBN kwamen er ook totaal nieuwe medailles. Beide bonden hadden verschillende reeksen medailles. De nieuwe medailles op voorraad voor de nummers 1 t/m 25. Daarboven wordt nog de oude serie gebruikt.
We hebben nog een kleine voorraad van de oude serie van de nummers 5 t/m 25. Individuele wandelaars die graag de oude serie af willen maken, dan kan dat zolang de voorraad strekt.

Internetsite:
Ook dit jaar is er een leuke site met tips voor deelnemers, tips voor ouders, tips voor organisatoren en een overzicht van alle avondvierdaagsen in Nederland met data. De site is www.avond4daagse.nl

Inlichtingen:
Voor nader inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat van de vereniging: H.Hanekamp, Allendelaan 84 te Epe, tel. (0578)613765 of a4d@wios-epe.nl of kijk op de website: www.wios-epe.nl

Feestelijke intocht

Op vrijdag 8 juni vindt de traditionele intocht plaats van alle deelnemers door het centrum van Epe, waarbij vanaf het bordes van Huis der Gemeente het defilé wordt afgenomen.

Het opstellen en verzamelen van de wandelaars en muzikanten zal weer plaatsvinden bij de Nieuwe Wisselse School, hoek Oude Wisselseweg/Enkweg tussen 19.30 - 20.00 uur.

Naast een aantal gemeentelijke muziekkorpsen hebben we ook dit jaar één muziekkorps buiten de gemeentegrenzen. Het gaat om Jong AMDG uit Kampen. Een korps met alleen jeugdleden welke de laatste kilometers de hoofdzakelijk jeugdige deelnemers zullen begeleiden naar de eindstreep.

Om 20.00 uur precies vertrekt de optocht. Vele wandelaars zullen hier weer in de bloemetjes gezet worden door ouders, vrienden, kennissen etc.
Muzikale medewerking zal dit jaar verleend worden door:
* M.V. Prins Bernhard Emst
* Jong AMDG uit Kampen
* M.V. Vriendschap Oene 
Op het bordes van het Huis der gemeente is vanaf 19.45 uur de Koninklijke Harmonie uit Epe present.

"WIOS Epe” roept zoveel mogelijk mensen op, om vrijdagavond naar het centrum van Epe te komen om deze bonte stoet van wandelaars en muzikanten te aanschouwen. Om 20.00 uur precies vertrekt de stoet via Enkweg - L.A. Korte Enkweg - R.D. Elisabeth Poststraat - R.A. Bongerdplein - R.D. van Zelmstraat - R.A. Emmastraat - L.A. Hoofdstraat - R.A. Markt /Stationsstraat - L.A. tussen Markthal/Lindehove door – voor DekaMarkt langs - voor het bordes langs - L.A. Parkweg - R.D. Slathstraat  - L.A. Vlijtweg - R.D. Officiersweg - R.A. Wachtelenbergweg tot aan MFC Kleurrijk. Afmelden en herinnering ophalen.

 Voor mensen die houden van wandelen, van de natuur en willen genieten. 

Scholen ruim vertegenwoordigd

De grootste groep deelnemers wordt jaarlijks gevormd door de basisscholen uit Epe, Emst en Oene. Sinds een flink aantal jaren zijn alle basisscholen uit Epe, twee uit Oene en twee uit Emst van de partij. Het aantal scholieren schommelt rond de 1000. De laatste twee jaar zaten we boven deze grens. Het aantal leerlingen op de basisscholen in de gemeente is de laatste jaren gedaald en zal naar verwachting te komende jaren ook dalen. Of we de 1000 leerlingen blijven halen is de vraag. Dan zal het percentage leerlingen per school moeten stijgen. Bij de meeste scholen neemt meer dan 50% van het aantal leerlingen deel en bij kleine scholen ligt dit percentage nog hoger!

De jeugd speelt ieder jaar een belangrijke rol bij de Avondvierdaagse. Ze trekken in grote getale de wandelschoenen weer aan en gaan volop genieten. Zij verheugen zich al weer op de vrijdagavond met, de traditionele intocht, met veel bloemen en snoep en toeschouwers langs de route. Maar eigenlijk horen daar geen kinderen bij te staan. Dus geef je op bij jouw school. Loopt jouw school niet mee, dan kun je jezelf ook opgeven! Bij voorinschrijving krijg je een korting van € 0,50

Traktatie AH-Epe en Friethuys Epe

Tijdens ons jubileumjaar in 2010 (50-jarig bestaan van de vereniging) zijn we enkele weken voor de start van de Avondvierdaagse benaderd door Albert Heijn in Epe dat ze alle deelnemers op woensdag- en donderdagavond wilden trakteren op een pakje drinken met iets erbij. Intern overleg en in overleg met de basisscholen hebben we besloten om op dit aanbod in te gaan.

Het is een zeer geslaagde actie geworden en een ieder was een attent met deze geste. Het eerste jaar trakteerde Albert Heijn op twee dagen en in 2011 met de 50ste Avondvierdaagse in Epe ook.

Daarna en ook dit jaar zal Albert Heijn Epe weer van de partij zijn op één avond en alle deelnemers en begeleiders trakteren op een pakje drinken met iets erbij aan het begin van de route. Waarschijnlijk de woensdagavond, mocht dit anders zijn dan horen jullie het via de mail. De eerste vijf jaar lang heeft Bert Deterd deze sponsoring toegezegd namens Albert Heijn Epe. Van november 2014 tot april 2018 was filiaalmanager André Peters en hij heeft deze traditie voortgezet, waarvoor onze hartelijke dank namens de deelnemers en vele begeleiders. Sinds april 2018 is filiaalmanager …………….. en hij gaat deze traditie ook voorzetten.

Op de woensdagavond kunnen alle deelnemers en begeleiders weer een traktatie tegemoet zien…..

 

Ook het Friethuys trakteerde alle deelnemers…

Op 13 april 2016 is op spectaculaire manier het Friethuys Epe aan het Gruttersplein 2 geopend. Eigenaar is de altijd enthousiaste oud Epenaar Wiljan Zweers. Tijdens de opening kon men een gratis patatje halen van 12.00 tot 18.00 uur. En dat leverde lange rijen op !! Iedereen wou deze speciale eigengemaakte verse patat weleens proeven.

Ruim een week voor de start in 2016 van de Avondvierdaagse in Epe zocht hij contact met onze organisatie. Hij wilde graag alle deelnemers trakteren op een patatje !! Na intern overleg en een mail naar de scholen zijn we ingegaan op het aanbod. De Avondvierdaagse staat de laatste jaren in het teken van gezonde voeding in de vorm van drankjes en traktaties tijdens de laatste avond. We hebben daarom gekozen voor een tegoedbon voor een gratis frietje of een softijsje.

Ook vorig jaar was deze traktatie en voor dit jaar heeft Wiljan Zweers weer toegezegd om tijdens de Avondvierdaagse alle deelnemers te trakteren op iets van zijn producten. Hij laat weer tegoedbonnen maken (dit keer met een einddatum van de actie) en deze worden uitgedeeld gelijk met het ophalen van de medailles de laatste avond.

Deelname cijfers door de jaren heen

Jaartal

Aantal

  Jaartal Aantal   Jaartal Aantal  

1962

197

  1963 407   1964 512  

1965

675

  1966 785   1967 814  

1968

897

  1969 1071   1970 1207  

1971

1200

  1972 1376   1973 1272  

1974

1200

  1975 1450   1976 1285  

1977

1212

  1978 1283   1979 1257  

1980

1235

  1981 1293   1982 1237  

1983

1296

  1984 1044   1985 1048  

1986

1093

  1987 1002   1988 948  

1989

926

  1990 944   1991 863  

1992

782

  1993 774   1994 772  

1995

694

  1996 759   1997 819  

1998

788

  1999 767   2000 854  

2001

MKZ

  2002 904   2003 908  

2004

975

  2005 1093   2006 1085  

2007

1174

  2008 1143   2009 1205  

2010

1204

  2011 1208   2012 1175  

2013

1197

  2014 1112   2015 1122  

2016

1151

 

2017

1146

       

Totaal

55068

             

Duwers gezocht

Karakteristiek aan de Eper Avondvierdaagse is jaarlijks de deelname van een aantal bewoners van de Stichting Interakt Contour woonlocaties Epe (voorheen woonvorm Vijverhof-Rútli-de Weemekamp). Deze bewoners krijgen de mogelijkheid om weer deel te nemen. Weer of geen weer, zij zijn er altijd bij vanaf de eerste editie, om samen met de vele honderden andere wandelaars het evenement vorm te geven.

Sinds 2002 zijn ook de bewoners van woonvorm “Het Slath” uit Epe weer van de partij. Het Slath, voorheen Lusthof behoorde tot eind jaren ’80 ook tot de vaste groep deelnemers. En alweer heel wat jaartjes is ook De Passerel van de partij. Deze groep groeit jaarlijks iets en momenteel nemen zij aan veel meer wandelevenementen deel, dan de Avondvierdaagse. Ook op de Boerenkoolwandeltocht, de Kuiertocht en de Veluwe Herfstkleurentocht mochten wij ze begroeten met een grote groep deelnemers op de 5 en 10 km. Ook waren zij genomineerd voor Heel Epe Beweegt Sportprijs 2016 voor hun deelname aan de Avondvierdaagse.

Vorig jaar was ook een aantal bewoners van Viattence de nieuwe Antoniehof van de partij. Ze hebben het zeer plezierig ervaren en hopelijk zijn ze er dit jaar ook weer bij met een aantal bewoners.

Ieder jaar kan de woonvorm Stichting Interakt Contour weer op enthousiaste duwers(sters) rekenen. Zo ook hopelijk dit jaar weer. De heer Jan Loogman zal de duwersaktie weer coördineren. Woonvorm “Het Slath” regelt de duwers zelf, evenals de Passerel (indien nodig) en het Antoniehof.

Wilt u ook een steentje bijdragen, om de bewoners weer vier onvergetelijke avonden te bezorgen, dan dient u contact op te nemen met:
Vijverhof: De heer J.P.G.Loogman, Colijnstraat 29 te Epe, tel. (0578) 616404


Huisregels op de route

Wij verzoeken u vriendelijk tijdens de deelname aan de Avondwandelvierdaagse bij de start & finish en op de parkoersen de volgende regels in acht te nemen:

  • Blijf op de paden lopen
  • Trek niet aan takken en struiken
  • Honden alleen aangelijnd toegestaan
  • Laat geen afval achter, langs en op de parkoersen, ook niet de plastic hulsels van de rietjes, behorende bij de pakjes en flesjes limonade
  • Verboden te roken in de bossen
  • Bezorg langs het parcours wonenden geen overlast. Blijf van de bel af.

Laten we er voor zorgen, dat de bossen na de Avondwandelvierdaagse net zo schoon zijn als ervoor!