Bingo avonden

Per verenigingsjaar organiseert "WIOS Epe" een viertal bingoavonden. De eerste is in oktober (meestal in de herfstvakantie), de tweede is in december en staat in het teken van de Kerst, dus de Kerstbingo, de derde vindt plaats in februari (ook meestal in de schoolvakantie) en de laatste in maart of april en deze staat in het teken van de Pasen, dus de Paasbingo. Deze avonden zijn bedoeld voor leden, aanhang en andere belangstellenden. Ze worden gehouden in het verenigingsgebouw:

Lohuizerweg 18 te Epe

Aanvang 19.45 uur.


Er worden in totaal 16 ronden gespeeld, verdeelt in vier blokken van vier. Per ronde zijn er twee prijzen, een lijnprijs en een volle kaart prijs. De prijzen bestaan hoofdzakelijk uit levensmiddelen. De deelnameprijs bedraagt € 2,00 per blok, als u met één kaart meespeelt. Met twee kaarten betaald u € 4,00 etc. Voor € 8,00 speelt u al de gehele avond mee met één kaart!
Het eerste kopje koffie/thee krijgt u aangeboden van de vereniging.

Meer info?
Stuur een e-mail naar bingo@wios-epe.nl

 Per ronde zijn er twee prijzen, een lijnprijs en een volle kaart prijs.